34204013026

با ما در تماس باشـید

آموزشگاه آریانا

تالیف کد استاندارد ساخت سازه های مکانیک ربات توسط کارشناسان آریانا

سازمان فنی حرفه ای کل کشور با درک خلاء موجود در تالیف کد استاندار ویژه رشته رباتیک و بررسی آموزشگاه های رباتیک فعال در کشور از متخصصین آریانا در زمستان ۹۸ دعوت به عمل آورده و بعد از یکسال پیگیری و ممارست در پاییز ۹۹ موفق به ثبت این مهم نموده است

ارسال دیدگاه