34204013026

با ما در تماس باشـید

آموزشگاه آریانا

تالیف کد استاندارد اندازه گیری و پیاده سازی مدار الکترونیکی ربات توسط کارشناسان آریانا

سازمان فنی حرفه ای کل کشور با درک خلاء موجود در تالیف کد استاندار ویژه رشته رباتیک و بررسی آموزشگاه های رباتیک فعال در کشور از متخصصین آریانا در زمستان ۹۸ دعوت به عمل آورده و بعد از یکسال پیگیری و ممارست در پاییز ۹۹ موفق به ثبت این مهم نموده است

ارسال دیدگاه