02634 20 40 13
0

افتخارات

نشان و تندیس های دریافت شده

انتخاب کارآموزان آریانا به عنوان اعضای تیم ملی مهارت استان البرز

کارآموزان آریانا همیشه در مسابقات رباتیک پیش قدم بودند و هر ساله در مسابقات استانی و کشوری و آخرین بار در مسابقات جهانی ترکیه ربوتکس توانستن مقام های درخشان و رنگارنگ را کسب کنند از جمله افتخار های آموزشگاه آریانا کسب مقام اولی جهان در مسابقات ربوتکس ترکیه است .

از بین کارآموزان آریانا دو نفر از اعضای تیم جهانی ربوتکس به عنوان اعضای تیم ملی مهارت استان البرز انتخاب شده اند آقایان : پارسا عشقی ، حسین دهقان

توانستند عضو تیم ملی و مهارت استان البرز در بیایند و تنها اعضای تیم ملی مهارت استان البرز باشند که تمامی این عزیزان عضو آموزشگاه رباتیک آریانا هستند .

امید میرود این عزیزان در انتخابی تیم ملی رباتیک ایران بتوانند مقام کسب کنند و از اعضای تیم ملی رباتیک شوند تا مدال های رنگارنگ و افتخارات بیشتری را برای کشور عزیزمان ایران کسب کنند .