02634 20 40 13
0
محتوای Stack Overflow
programming in2019-min

توسعه‌دهندگان چه می‌کنند و چقدر درآمد دارند؟

توسعه دهندگان اینترنتی سایت Stack Overflow در نظرسنجی سالانه‌اش سعی کرده تا ترندهای برنامه‌نویسی جهان را شناسایی کند. در بخش سوم به این می‌پردازیم که توسعه دهندگان اینترنتی چطور کار می‌کنند. بخش دوم دربارهٔ زبان‌ها و فناوری‌های مورد استفادهٔ توسعه‌دهندگان ...