34204013026

با ما در تماس باشـید

آموزشگاه آریانا
محتوای اینترنت اشیاء و بانکداری
اینترنت اشیاء در بانکداری, آموزش حضوری رباتیک در تهران, آموزشگاه رباتیک در کرج

اینترنت اشیاء در بانکداری چیست

در سرویس های مالی، اینترنت اشیاء دومین موضوع مورد بحث روز دنیاست. اینترنت اشیاء در بانکداری به شبکه های متصلی گفته میشود که از طریق اینترنت اطلاعات را از پایانه ای به پایانه دیگر منتقل میکند. این اتصال های غیر ...