34204013026

با ما در تماس باشـید

آموزشگاه آریانا
محتوای آریانانصر
آموزشگاه رباتیک آریانا با هدف ارتقاء دانش های علمی رباتیک و سایر زمینه های فعال در این تیم با مدیریت پژوهشی مدارس سلام دیدار کرد.

جلسه مشترک نماینده برند آریانا و مدیر کل پژوهشی مدارس سلام

چندی پیش طی یک جلسه مشترک حضوری با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی به علت وجود ویروس کرونا، نماینده برند آریانا با مدیر کل پژوهشی مدارس سلام دیدار داشت. این دیدار جهت نمایش محصولات و ارائه نمونه کار های آریانا ...