02634 20 40 13
0
محتوای زبان ماشین
asmbely-min

زبان اسمبلی چیست؟ آموزش اسمبلی به زبان ساده

آموزش زبان اسمبلی به صورت رایگان آموزش زبان اسمبلی : یک زبان برنامه‌ نویسی سطح پایین (Low-level Programming Language) است که دستوراتش معادل کدهای ماشین (Machine Code) هستند. به عبارت دیگر، مجموعه‌ای از دستورات باینری (Binary) که مقادیری را به ...