34204013026

با ما در تماس باشـید

آموزشگاه آریانا
محتوای آموزشگاه رباتیک آریانا
علم رباتیک چیست ؟ ربات چیست و انواع ربات

رباتیک چیست؟

مهندسی و علم رباتیک برای ساخت ربات ها، شاخه ای میان علم و رشته های مهندسی می باشد.این علم و فناوری برای ارتقا ماشین ها برا ی جایگزینی انسان بکار می رود. علم رباتیک چیست ؟ رباتیک، علم بررسی و ...
آموزش لحیم کاری

آموزش لحیم کاری

آموزش لحیم کاری چه کاربردی دارد ؟ آموزش لحیم کاری : لحيم کاری يكي از ابزارهاي مهم در صنعت برق و الكترونيك یکی از ابزارهاي مهم در صنعت برق و الكترونيك لحيم کاری است . ماده اتصال دهنده ، آه ...
رباتیک در ایران

علم رباتیک در ایران

علم رباتیک در ایران   جایگاه رباتیک در ایران کجاست ؟ رباتیک در ایران ایران کشوری است که جوانان آن به علم بهای زیادی می دهند و اهمیتی که جوانان ایرانی به دانشگاه و تحصیلات عالی دارند بر هیچ کسی ...