02634 20 40 13
0

آموزش مجازی

برگزاری کلاس های آموزش مجازی و رباتیک

آموزشگاه آریانا نصر برگزارکننده کلاس های آموزش مجازی و حضوری رباتیک در استان البرز

آموزش مجازی رباتیک

گسترش روز افزون تکنولوژی و نیاز بیش از پیش به تخصص در امور مهندسی از یک طرف و محدودیت های استفاده از آموزشهای حضوری، جوامع مترقی را به سمت آموزشهای غیر حضوری سوق داده است.

درایران نیز از دهه ۸۰ آموزشهای مجازی در سیستم فنی حرفه ای جایگاه خود را باز کرده است. در سال ۱۳۹۹ با بروز مشکلات سراسری در برگزاری کلاسهای حضوری آموزشگاه فنی حرفه ای آریانا برای اولین بار در کشور اقدام به راه اندازی آموزش مجازی دوره های پایه و تخصصی دانش آموزی نموده است.

این ایده بر اساس آموزش آفلاین بوده و کارآموز با سفارش دوره، امکان دسترسی به فیلم های مدرسین با تجربه آریانا را بدون محدودیت خواهند داشت.

در بسیاری از موارد آموزش های مجازی همانند آموزش های حضوری به صورت درس به درس (جلسه به جلسه) در کنار دوره جامع نخبگان رباتیک ارائه می شود. 

نکته:دوره های جامع نخبگان رباتیک آریانا توسط مربیان رسمی فنی حرفه ای پشتیبانی خواهد شد و شما می توانید با خرید این مهم از مربی خصوصی بهره مند شوید.

 بر اساس ۳ گروه سنی دوره های نخبگان رباتیک تقسیم بندی شده است و می توانید در پایین همین صفحه به این دوره های دسترسی پیدا کنید.