02634 20 40 13
0

یکی از محصولات آموزشگاه فنی حرفه ای آریانا نصر ، کتاب مکانیک آریانا جلد دوم است که پیش نیاز آن کتاب مکانیک جلد اول است. این کالا محتوای آموزشی دارد و شما خریداران می توانید از طریق آموزش مجازی آریانا نصر محتوای مربوطه را دانلود و مدرک فنی حرفه ای دریافت کنید.

بسته آموزشی سطح ۱ آریانا (STEM1)

قیمت

575,000 تومان