02634 20 40 13
0

یکی از محصولات آموزشگاه فنی حرفه ای آریانا نصر ، کتاب مکانیک آریانا جلد سوم است که پیش نیاز آن کتاب مکانیک جلد اول و دوم است. این کالا محتوای آموزشی دارد و شما خریداران می توانید از طریق آموزش مجازی آریانا نصر محتوای مربوطه را دانلود و مدرک فنی حرفه ای دریافت کنید.

بسته آموزشی کامل مکانیک آریانا (SMART)

قیمت دوره

2,370,000 تومان