02634 20 40 13
0

دوره های ۴ الی ۷ سال

[eikra-vc-text-button style=”dark” title=”آموزش مهارت های نوین و کاربردی با آریانا نصر” subtitle=”دوره های ۴ الی ۷ سال” button_text=””]
[eikra-vc-info-box layout=”layout5″ icontype=”image” title=”دسترسی” subtitle=”آسان و بی دردسر” image=”1148″]Online Courses[/eikra-vc-info-box]
[eikra-vc-info-box layout=”layout5″ icontype=”image” title=”مستندات” subtitle=”جزوه، کتاب و بسته” image=”1149″]Expert Instructors[/eikra-vc-info-box]
[eikra-vc-info-box layout=”layout5″ icontype=”image” title=”کارگاه” subtitle=”کاربردی و پیشرفته” image=”1146″]Course Access

[/eikra-vc-info-box]

[eikra-vc-info-box layout=”layout5″ icontype=”image” title=”آموزش” subtitle=”به تفکیک سن” image=”1147″]From Anywhere

[/eikra-vc-info-box]

[eikra-vc-image-text-box title=”دوره مهندسین فردا (۳)” subtitle=”” link=”https://ariananasr.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7-2/” image=”3173″ css=”.vc_custom_1586775876415{margin-bottom: 10px !important;}”][eikra-vc-image-text-box title=”کودک خلاق (۳)” subtitle=”” link=”https://ariananasr.ir/%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-2/” image=”3193″ css=”.vc_custom_1586839493750{margin-bottom: 10px !important;}”]
[eikra-vc-image-text-box title=”دوره مهندسین فردا (۲)” subtitle=”” link=”https://ariananasr.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7-3/” image=”3173″ css=”.vc_custom_1586775907365{margin-bottom: 10px !important;}”][eikra-vc-image-text-box title=”کودک خلاق (۲)” subtitle=”” link=”https://ariananasr.ir/%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-2/” image=”3193″ css=”.vc_custom_1586839441504{margin-bottom: 10px !important;}”]
[eikra-vc-image-text-box title=”دوره مهندسین فردا (۱)” subtitle=”” link=”https://ariananasr.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7-1/” image=”3173″ css=”.vc_custom_1586775925446{margin-bottom: 10px !important;}”][eikra-vc-image-text-box title=”کودک خلاق (۱)” subtitle=”” link=”https://ariananasr.ir/%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-1/” image=”3193″ css=”.vc_custom_1586839432630{margin-bottom: 10px !important;}”]