34204013026

با ما در تماس باشـید

آموزشگاه آریانا
محتوای T-mecB-2

مکانیک B3 – تابستان- خانم گلی – ۱۰:۳۰-۹

مدت زمان دوره: هر ترم 12 جلسه طی مدت سه ماه تجهیزات مورد نیاز: بسته مکانیک اسمارت یا (بسته سطح 1+سطح2+موتور+آداپتور)+کتاب استاد: خانم گلی