34204013026

با ما در تماس باشـید

آموزشگاه آریانا
محتوای T-ghe-3

قطعه شناسی ۱ – تابستان – خانم گلی – ۱۲-۱۰:۳۰

مدت زمان دوره: هر ترم 12 جلسه طی مدت سه ماه تجهیزات مورد نیاز: ربوگیت استاد: خانم گلی (7سال سابقه+لیسانس وفنی حرفه ای سخت افزاررباتیک)