34204013026

با ما در تماس باشـید

آموزشگاه آریانا
محتوای A-ko-0

کودک خلاق ۱ – پاییز – خانم گلی – ۱۶:۳۰ – ۱۵

مدت زمان دوره: هر ترم 12 جلسه طی مدت سه ماه تجهیزات مورد نیاز: بسته کودک خلاق استاد: خانم گلی (7سال سابقه | لیسانس | فنی حرفه ای سخت افزار رباتیک)