02634 20 40 13
0
محتوای متفرقه
فاقد تصویر شاخص

اینترنت اشیاء در رباتیک

اینترنت اشیاء در رباتیک اینترنت اشیاء در رباتیک (IoRT) یک فناوری است که به سرعت در حال پیشرفت است. فقط در طی چند دهه ، ربات های صنعتی در محیط کارخانه در سرتاسر جهان به امری عادی تبدیل شده اند ...
۱

معرفی انواع ربات ها

در مقاله های پیشین فهمیدیم رباتیک چیست؟ موارد استفاده از ربات ها را دانستیم و همچنین با نانو ربات ها و کاربرد آن‌ها آشنا شدیم. در این مقاله به معرفی انواع ربات و کاربرد آن‌ها خواهیم پرداخت. با آموزش های ...