02634 20 40 13
0
لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

اینترنت اشیاء در رباتیک

اینترنت اشیا Rob رباتیک (IoRT) یک فناوری است که به سرعت در حال پیشرفت است. فقط در طی چند دهه ، ربات های صنعتی در محیط کارخانه در سرتاسر جهان به امری عادی تبدیل شده اند و آنها فقط به ...
۱

معرفی انواع ربات ها

در مقاله های پیشین فهمیدیم رباتیک چیست؟ موارد استفاده از ربات ها را دانستیم و همچنین با نانو ربات ها و کاربرد آن‌ها آشنا شدیم. در این مقاله به معرفی انواع ربات و کاربرد آن‌ها خواهیم پرداخت. با آموزش های ...