02634 20 40 13
0

مسابقات و جشنواره

چهارمین مسابقات بین المللی آریانا کاپ و آرمو کاپ

در صورت وارد کردن اطلاعات نادرست در فرم های ثبت نام، مسئولیت حذف تیم و یا عدم دریافت جوایز مسابقه بر عهده افراد تیم خواهد بود.

لطفا با دقت زیاد نام مناسب و رشته های مورد نظر را انتخاب نمایید. تایید این مرحله به منزله پذیرفتن قوانین کلی مسابقات آریانا کاپ و آرمو کاپ می باشد.