02634 20 40 13
0

کودک خلاق ۱

کودک خلاق ۱

کار آموزان: مناسب برای کودکان ۶ و ۷ سال

تجهیزات: کودک خلاق ۱

پیش نیاز: گذراندن دوره مهندسین فردا ۳

توضیحات

کلاس های آموزش کودک خلاق : بسته آموزشی کودک خلاق 1 | آموزشگاه فنی حرفه ای آریانا نصر

برای ثبت نام در این دوره فرم زیر را تکمیل و شهریه پرداخت نمایید

[eikra-vc-image-text-box style=”style2″ title=”دوره زمستان – بهار” image=”3031″]

نکته

ترم شامل ۲۴ ساعت آموزش، ۱۶ هفته ، هر هفته ۱ جلسه ۹۰ دقیقه ای (چهار ماه) می باشد.

تذکر

در صورت تعطیل رسمی و غیر رسمی، کارآموزان می بایست در کلاسهای جبرانی که توسط واحد آموزش پیشنهاد می گردد، شرکت کنند.

همچنین برگزاری ۲ جلسه جبرانی برای تکمیل دوره اجباری می باشد.

[eikra-vc-image-text-box style=”style2″ title=”دوره پاییز – زمستان” image=”3020″]

نکته

ترم شامل ۲۴ ساعت آموزش، ۱۶ هفته ، هر هفته ۱ جلسه ۹۰ دقیقه ای (چهار ماه) می باشد.

تذکر

در صورت تعطیل رسمی و غیر رسمی، کارآموزان می بایست در کلاسهای جبرانی که توسط واحد آموزش پیشنهاد می گردد، شرکت کنند.

همچنین برگزاری ۲ جلسه جبرانی برای تکمیل دوره اجباری می باشد.

[eikra-vc-image-text-box style=”style2″ title=”دوره تابستان” image=”2972″]

نکته

ترم شامل ۲۴ ساعت ، ۱۲ هفته ، هر هفته دو جلسه ۱ ساعته (سه ماه) می باشد.

تذکر

در صورت تعطیل رسمی و غیر رسمی، کارآموزان می بایست در کلاسهای جبرانی که توسط واحد آموزش پیشنهاد می گردد، شرکت کنند