34204013026

با ما در تماس باشـید

آموزشگاه آریانا

موفقیت آموزشگاه فنی حرفه ای آریانا در مسابقات سلام کاپ

موفقیت آموزشگاه آریانا در مسابقات سلام کاپ

مسابقات رباتیک سلام کاپ در ۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ در تهران برگزار شد در این دوره مسابقات تیم رباتیک آموزشگاه آریانا توانست در لیگ تعقیب خط مقام برتر بیاورد .

تیم شرکت کننده در مسابقات سلام کاپ

مانی نوری زمان ، آراد حسینی وفا ، متین سرزعیم کار آموزان شرکت کننده در این لیگ هستند و توانستند مقام برتر در این مسابقات کسب کنند .

ارسال دیدگاه