02634 20 40 13
0

افتخارات و مجوزها

گواهینامه ها

مسابقات ربات دارای قوانین خاصی می‌باشند که در این مقاله بررسی می‌کنیم. آموزش حضوری و مجازی کلاس رباتیک در آموزشگاه رباتیک آریانا نصر در کرج و تهران را...

افتخارات

در این مقاله مواردی مانند فواید آموزش رباتیک به کودکان ، اهمیت یادگیری علم رباتیک و هزینه کلاس های رباتیک بررسی می‌شود. با آموزشگاه فنی حرفه ای آریانا نصر