02634 20 40 13
0

دوره های آموزش حضوری

[eikra-vc-title title=”دوره های آموزش حضوری” subtitle=”” title_color=”#ffffff”]

دوره آموزشی

متوسطه و بالاتر

دوره های آموزشی رباتیک 

مناسب دانش آموزان پایه متوسطه و بالاتر

دوره های آموزشی

دوم تا ششم دبستان

دوره های آموزشی رباتیک 

مناسب دانش آموزان پایه دوم تا ششم ابتدایی

دوره های آموزشی

ویژه گروه سنی ۴ تا ۷ سال

دوره های آموزشی رباتیک پایه 

مناسب کودکان چهار تا هفت سال