02634 20 40 13
0

دوره قطعه شناسی۱(محمدی)

قطعه شناسی ۱

محتوای دوره : کارآموزان علاقه مند به آموزش های الکترونیک، هوشمند سازی اماکن و آموزش های علمی نحوه طراحی برد می توانند در این دوره شرکت نمایند

تجهیزات: بسته قطعه شناسی ۱

پیش نیاز: گذراندن الکترونیک ۳ یا حداقل ۱۳ سال سن

توضیحات

بسته قطعه شناسی 1 | آموزشگاه فنی حرفه ای آریانا نصر

شما کارآموزان علاقه مند به شرکت در دوره آموزشی قطعه شناسی ۱ می توانید از طریق لینک زیر بسته مورد این دوره را تهیه نمایید

برای ثبت نام در این دوره فرم زیر را تکمیل و شهریه پرداخت نمایید

توضیحات تکمیلی :

(در انتخاب ترم موارد زیر را در نظر داشته باشید)

[eikra-vc-image-text-box style=”style2″ title=”دوره زمستان” image=”3286″]

نکته

این ترم شامل  ۱۰ جلسه ۱۲۰ دقیقه ای و یا ۱۲ جلسه ۹۰ دقیقه ای است.

تذکر

در صورت تعطیلی رسمی و غیر رسمی، کارآموزان می بایست در کلاسهای جبرانی که توسط واحد آموزش پیشنهاد می گردد، شرکت کنند.این جلسات بنا به صلاح دید مربی می تواند حضوری و یا مجازی باشد.

[eikra-vc-image-text-box style=”style2″ title=”دوره پاییز” image=”3287″]

نکته

این ترم شامل  ۱۰ جلسه ۱۲۰ دقیقه ای و یا ۱۲ جلسه ۹۰ دقیقه ای است.

تذکر

در صورت تعطیلی رسمی و غیر رسمی، کارآموزان می بایست در کلاسهای جبرانی که توسط واحد آموزش پیشنهاد می گردد، شرکت کنند.این جلسات بنا به صلاح دید مربی می تواند حضوری و یا مجازی باشد.

[eikra-vc-image-text-box style=”style2″ title=”دوره تابستان” image=”3285″]

نکته

این ترم شامل  ۱۰ جلسه ۱۲۰ دقیقه ای و یا ۱۲ جلسه ۹۰ دقیقه ای است.

تذکر

در صورت تعطیلی رسمی و غیر رسمی، کارآموزان می بایست در کلاسهای جبرانی که توسط واحد آموزش پیشنهاد می گردد، شرکت کنند.این جلسات بنا به صلاح دید مربی می تواند حضوری و یا مجازی باشد.

[eikra-vc-image-text-box style=”style2″ title=”دوره بهار” image=”3284″]

نکته

این ترم شامل  ۱۰ جلسه ۱۲۰ دقیقه ای و یا ۱۲ جلسه ۹۰ دقیقه ای است.

تذکر

در صورت تعطیلی رسمی و غیر رسمی، کارآموزان می بایست در کلاسهای جبرانی که توسط واحد آموزش پیشنهاد می گردد، شرکت کنند.این جلسات بنا به صلاح دید مربی می تواند حضوری و یا مجازی باشد.

جهت پوشش ساعات کامل تدریس با هماهنگی واحد اموزش واولیاء محترم ۲ جلسه جبرانی می باست برگزار گردد.