02634 20 40 13
0

دوره قطعه شناسی ۳

قطعه شناسی ۳

کار آموزان: مناسب برای دانش آموزان دوم تا ششم دبستان و متوسطه به بالا

تجهیزات: بسته قطعه شناسی ۳

پیش نیاز:  گذراندن قطعه شناسی ۲

توضیحات

پس از اتمام دوره قطعه شناسی ۱، ۲ و ۳ گواهی پایان دوره به کارآموزان اعطا می شود.

بسته قطعه شناسی 1 | آموزشگاه فنی حرفه ای آریانا نصر

برای ثبت نام در این دوره فرم زیر را تکمیل و شهریه پرداخت نمایید

[eikra-vc-image-text-box style=”style2″ title=”دوره زمستان” image=”3286″]

نکته

ترم شامل ۲۴ ساعت آموزش، ۱۲ هفته ، هر هفته ۱ جلسه ۲ ساعته (سه ماه) می باشد.

تذکر

در صورت تعطیل رسمی و غیر رسمی، کارآموزان می بایست در کلاسهای جبرانی که توسط واحد آموزش پیشنهاد می گردد، شرکت کنند.

[eikra-vc-image-text-box style=”style2″ title=”دوره پاییز” image=”3287″]

نکته

ترم شامل ۲۴ ساعت آموزش، ۱۳ هفته ، هر هفته ۱ جلسه ۲ ساعت (سه ماه) می باشد.

تذکر

در صورت تعطیل رسمی و غیر رسمی، کارآموزان می بایست در کلاسهای جبرانی که توسط واحد آموزش پیشنهاد می گردد، شرکت کنند.

[eikra-vc-image-text-box style=”style2″ title=”دوره تابستان” image=”3285″]

نکته

ترم شامل ۲۴ ساعت ، ۸ هفته ، هر هفته ۱ جلسه ۲ ساعته (سه ماه) می باشد.

تذکر

در صورت تعطیل رسمی و غیر رسمی، کارآموزان می بایست در کلاسهای جبرانی که توسط واحد آموزش پیشنهاد می گردد، شرکت کنند

[eikra-vc-image-text-box style=”style2″ title=”دوره بهار” image=”3284″]

نکته

ترم شامل ۲۴ ساعت ، ۱۲ هفته ، هر هفته ۱ جلسه ۲ ساعته (سه ماه) می باشد.

تذکر

در صورت تعطیل رسمی و غیر رسمی، کارآموزان می بایست در کلاسهای جبرانی که توسط واحد آموزش پیشنهاد می گردد، شرکت کنند.

جهت پوشش ساعات کامل تدریس با هماهنگی واحد اموزش واولیاء محترم ۲ جلسه جبرانی می باست برگزار گردد.