02634 20 40 13
0

برگه نمونه آموزش ترمیک ۲

[eikra-vc-text-button style=”dark” title=”آموزش مهارت های نوین و کاربردی با آریانا نصر” subtitle=”آموزش های ترمیک” button_text=””]
[eikra-vc-info-box layout=”layout5″ icontype=”image” title=”دسترسی” subtitle=”آسان و بی دردسر” image=”1148″]Online Courses[/eikra-vc-info-box]
[eikra-vc-info-box layout=”layout5″ icontype=”image” title=”مستندات” subtitle=”جزوه، کتاب و بسته” image=”1149″]Expert Instructors[/eikra-vc-info-box]
[eikra-vc-info-box layout=”layout5″ icontype=”image” title=”کارگاه” subtitle=”کاربردی و پیشرفته” image=”1146″]Course Access

[/eikra-vc-info-box]

[eikra-vc-info-box layout=”layout5″ icontype=”image” title=”آموزش” subtitle=”به تفکیک سن” image=”1147″]From Anywhere

[/eikra-vc-info-box]

[eikra-vc-image-text-box title=”گروه سنی متوسطه و بالاتر” subtitle=”” link=”https://ariananasr.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b1/” image=”3884″ css=”.vc_custom_1588674066395{margin-bottom: 10px !important;}”]
[eikra-vc-image-text-box title=”گروه سنی دوم تا ششم دبستان” subtitle=”” link=”https://ariananasr.ir/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/” image=”3885″ css=”.vc_custom_1595223887853{margin-bottom: 10px !important;}”]
[eikra-vc-image-text-box title=”گروه سنی ۴ الی ۷ سال” subtitle=”” link=”https://ariananasr.ir/doreh-4-7/” image=”3887″ css=”.vc_custom_1588674538597{margin-bottom: 10px !important;}”]