02634 20 40 13
0

قطعه شناسی 3

کار آموزان: مناسب برای دانش آموزان دوم تا ششم دبستان و متوسطه به بالا

تجهیزات: بسته قطعه شناسی 3

پیش نیاز:  گذراندن قطعه شناسی 2

 

دوره نخست آموزش مهندسین فردا

قیمت دوره

200,000 تومان

اشتراک طلایی