افتخارات و مجوزها

گواهینامه ها

سایت و آموزشگاه آریانا نصر برگزارکننده کلاسها و مسابقات رباتیک با چندین نمایندگی رسمی رباتیک در کرج دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای می باشد.

افتخارات

سایت و آموزشگاه آریانا نصر برگزارکننده کلاسها و مسابقات رباتیک با چندین نمایندگی رسمی رباتیک در کرج دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای می باشد.